Jazyk   

Divízia

ENVITAZ

O nás

Novinky

BENTONIT

BENTONITY

           RAD S

           RAD F

           RAD P

           RAD A

           RAD D

           RAD PK

           PETLIT

BENTONITE

Ložisko

Lieskovec

 BENTONITES

Závod

Žiar nad Hronom

  BENTONIT

Kontakt 

Kontakt

Mapa

 

 

Závod ŽIAR NAD HRONOM     


 

Lokalizácia 

      Závod je situovaný na okraji mesta Žiar nad Hronom v areáli ZSNP, a.s.

 

Sortiment prác

    Závod Žiar nad Hronom sa špecializuje na úpravu nerudných nerastných surovín v  

     modernom úpravárenskom závode. Spracúvajú sa predovšetkým bentonity a íly, ale je 

     možná i úprava ďalších surovín.

 

     

     Inštalovaná technológia umožňuje:

      - základnú úpravu surovín - drvenie a sušenie

      - mletie surovín so sitovým zvyškom 50% nad 250 µm

      - špeciálnu úpravu mikromletím so sitovými zvyškami 5% nad 63 µm, 45 µm a 15 µm

 

ENVIGEO, a.s., divízia ENVITAZ, Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO

Tel.: +421 48 47124 30, Fax: +421 48 47124 23, E-mail: envitaz@envigeo.sk