Jazyk   

Divízia

ENVITAZ

O nás

Novinky

BENTONIT

BENTONITY

           RAD S

           RAD F

           RAD P

           RAD A

           RAD D

           RAD PK

           PETLIT

BENTONITE

Ložisko

Lieskovec

 BENTONITES

Závod

Žiar nad Hronom

  BENTONIT

Kontakt 

Kontakt

Mapa

 

 

ENVIGEO, a.s., divízia ENVITAZ  

ENVITAZ je divíziou spoločnosti ENVIGEO, a.s.. 

Spoločnosť ENVIGEO bola založená v roku 1994. Svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. V roku 1998 vznikli dcérske spoločnosti ENVISTAV, ENVITAZ a ENVIGIS ako dôsledok rozširovania aktivít spoločnosti do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Nárast objemu vrtných prác a technickej podpory viedol v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

V roku 2003 vznikla akciová spoločnosť ENVIGEO. Pôvodné dcérske spoločnosti 
združené v holdingu a oddelenie technických prác sa transformovali na jej odštepné závody.

V roku 2007 prešla spoločnosť ďalšou reorganizáciou.
V súčasnosti ju tvoria 4 divízie:

                                                                                             - divízia ENVIGEO

                                                                                             - divízia ENVISTAV

                                                                                             - divízia ENVITAZ

                                                                                             - divízia ENVITEC

 

 

Systém riadenia kvality spoločnosti ENVIGEO, a.s., je certifikovaný podľa: 

ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 a OHSAS 18001:2007

ENVIGEO, a.s., divízia ENVITAZ, Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO

Tel.: +421 48 47124 30, Fax: +421 48 47124 23, E-mail: envitaz@envigeo.sk