Jazyk   

Divízia

ENVITAZ

O nás

Novinky

BENTONIT

BENTONITY

           RAD S

           RAD F

           RAD P

           RAD A

           RAD D

           RAD PK

           PETLIT

BENTONITE

Ložisko

Lieskovec

 BENTONITES

Závod

Žiar nad Hronom

  BENTONIT

Kontakt 

Kontakt

Mapa

 

 

KONTAKT         


divízia ENVITAZ  

Riaditeľ 

Ing. Martin Čunderlík

cunderlik@envigeo.sk

 

Marketingový manažér 

Mgr. Janka Cimermanová

cimermanova@envigeo.sk

 

Vedúci prevádzky

Martin Hatala

hatala@envigeo.sk

 

Laboratórium 

Stanislava Benčová

Zuzana Melčíková

laboratorium@envigeo.sk

 

 

  

ENVIGEO, a.s.,
divízia ENVITAZ,
Kynceľová 2,
974 11 Banská Bystrica,
SLOVENSKO
Tel.: +421 48 47124 30, Fax: +421 48 47124 23

 

ENVIGEO, a.s., divízia ENVITAZ, Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO

Tel.: +421 48 47124 30, Fax: +421 48 47124 23, E-mail: envitaz@envigeo.sk