Jazyk   

Divízia

ENVITAZ

O nás

Novinky

BENTONIT

BENTONITY

           RAD S

           RAD F

           RAD P

           RAD A

           RAD D

           RAD PK

           PETLIT

BENTONITE

Ložisko

Lieskovec

 BENTONITES

Závod

Žiar nad Hronom

  BENTONIT

Kontakt 

Kontakt

Mapa

 

 

Ložisko LIESKOVEC         


 

Lokalizácia 

      Ložisko - Lieskovec je situované v blízkosti obci Zvolenská Slatina (okres Zvolen)  

 

Ťažená surovina

    Ca-Mg bentonit - je selektívne ťažená surovina

 

 

 

 

 

 

 

ENVIGEO, a.s., divízia ENVITAZ, Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO

Tel.: +421 48 47124 30, Fax: +421 48 47124 23, E-mail: envitaz@envigeo.sk