Jazyk   

Divízia

ENVITAZ

O nás

Novinky

BENTONIT

BENTONITY

           RAD S

           RAD F

           RAD P

           RAD A

           RAD D

           RAD PK

           PETLIT

BENTONITE

Ložisko

Lieskovec

 BENTONITES

Závod

Žiar nad Hronom

  BENTONIT

Kontakt 

Kontakt

Mapa

 

 

BENTONITY RADU PK                                                                                                    


BENTONITY radu PK pre KŔMNE ZMESI sú upravované bentonity, vhodné pre použitie ako doplnkové látky pri výrobe kŕmnych zmesí. 

Výber surovín a spôsob ich spracovania sú zamerané na využitie reologických vlastností bentonitu.

 

 

Názov výrobku:

 

 

BENTONIT PK 130

BENTONIT PK 030

 

 

  Registračné číslo: SK 100319

ENVIGEO, a.s., divízia ENVITAZ, Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO

Tel.: +421 48 47124 30, Fax: +421 48 47124 23, E-mail: envitaz@envigeo.sk